Gdańsk-Wrzeszcz, Aleja Grunwaldzka 68. Rejestracja czynna pn-cz: 700-1900, pt: 700-1700 585 731 245

banner - przychodnia lekarska

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Informacyjna o przetwarzania danych osobowych pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy (LSSP), ul. Grunwaldzka 68, 80-244 Gdańsk, NIP: 584-02-03-541, REGON: 002870142.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z jednej z dostępnych możliwości:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  b) listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1.
 3. Źródłem pochodzenia Pani/Pan danych jest informacja od Pani/Pana, informacja z dokumentacji medycznej lub od Pani/Pana pracodawcy na podstawie umowy zawartej z LSSP.
 4. Pani/Pana dane osobowe są/będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dokonujące rozliczeń usług medycznych (NFZ lub inny podmiot), współpracujące w udzielaniu Pani/Pana świadczeń zdrowotnych, wykonujące zlecone badania, zajmujące się obsługą informatyczną, pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 2, 5, 10, 22 lub 30 lat. Z zastrzeżeniem tych terminów, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do Swoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO art. 9 ust. 2 lit. h RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych nie znajduje zastosowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym (ustawodawstwo medyczne). Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.